Wizyty domowe

Zgłaszanie wizyt domowych pacjentów zadeklarowanych do POZ SPZOZ w Tarczynie.

Informujemy, że lekarze POZ SPZOZ w Tarczyn realizują wizyty domowe zawsze,

gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia osobiste stawienie się w poradni oraz:

    • ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia,

    • gdy wymaga tego stan podopiecznego,

    • w przypadkach zaostrzeń chorób przewlekłych,

    • kiedy istnieją inne okoliczności, ograniczające dostęp do świadczeń w poradni.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji codziennie do godziny 10:00,
telefonicznie pod numerem 22 727 70 63 / 22 727 70 87 lub poprzez osoby trzecie (rodzina pacjenta
lub osoba bliska) w rejestracji, wówczas realizowane są w dniu zgłoszenia w uzasadnionych przypadkach.
Przyjmowane zgłoszenie na wizytę domową po godzinie 10:00 jest realizowane w najbliższym wolnym terminie.

Wizyty domowe realizowane są zgodnie z harmonogramem dostępnym w rejestracji.
Harmonogram wizyt może ulegać zmianom.

Przed realizacją wizyty domowej lekarz może sprawdzić zgłoszenie telefonując na numer podany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Ważne!
Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których występuje stan bezpośredniego zagrożenia życia.
Weryfikacja zasadności wizyty jest dokonywana przez lekarza POZ.