Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Mobilny Punkt Poboru Krwi - 25.09.20

Dnia 25 września 2020 roku od godziny 9.00 przy SPZOZ w

Tarczynie, ul. Warszawska 42 będzie parkował Mobilny Punkt Poboru

Krwi. W imieniu Organizatora zapraszamy...

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

http://www.rckik.radom.pl/

 

Kto może oddać krew lub jej składniki – http://www.rckik.radom.pl/dla-dawcow/dawca-krwi/kto-moze-oddac-krew/

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.