Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania nr Z-1.2020 pn. Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

 

Informacja z otwarcia ofert - kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.