Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński

W Tarczyńskim Centrum Medycznym działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia. Oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny.

Do skutecznego rozwoju i pełnego zdrowia psychicznego dziecko potrzebuje empatycznych, afirmujących i doceniających dorosłych. Wzajemne zrozumienie powstaje w dialogu „od serca do serca”. Czasami pojawiają się w tych relacjach zaburzenia lub problemy, do rozwiązania których potrzebna jest pomoc specjalistów.

Realizując zintegrowany projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” Tarczyńskie Centrum Medyczne ma na celu pomoc młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, w najbliższym dziecku środowisku, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna. W system pomocy zaangażowani zatem będą również pedagodzy i psycholodzy szkolni, asystenci rodzin w systemie pracy Ośrodków Pomocy Społecznej i inne podmioty służące wsparciem dziecku i rodzinie. W ramach poradni funkcjonować będą zatem wielospecjalistyczne zespoły. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenie.

Projekt zintegrowany "Deinstytucjonalizacja- szansą na dobra zmianę" dla powiatu piaseczyńskiego, w ramach którego działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajduję się w Tarczynie, przy ulicy Rynek 27

Dane do kontaktu:

nr telefonu 539 864 826
adres e-mail sczp@zoztarczyn.pl