Rehabilitacja

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Przyjmujemy pacjentów na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną

(zdjęcia rtg, usg, tomografia, karty informacyjne z pobytu w szpitalu).

Fizjoterapia ambulatoryjna

W naszej placówce usprawniamy pacjentów: ze schorzeniami narządu ruchu, w tym po zabiegach operacyjnych, ze schorzeniami neurologicznymi. Dysponujemy nowoczesną bazą zabiegową wyposażoną w sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii. Leczenie rehabilitacyjne prowadzone jest w sposób indywidualny.

Zabiegi rehabilitacyjne

 • wirówka na k. górne
 • wirówka na k. dolne
 • krioterapia
 • ultradźwięki
 • laser
 • pole magnetyczne
 • solux
 • biotron
 • prądy interferencyjne
 • prądy DD (Bernarda)
 • prądy średniej częstotliwości
 • prądy Tens
 • elektrostymulacja
 • jonoforeza  
 • prąd galwaniczny
 • prądy Traberta
 • prądy Kotz’a
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia indywidualne