Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej

Medycyna szkolna

Dlaczego warto być pacjentem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

 • lekarze rodzinni przyjmują w godz. 7:30-18:00,
 • w tym samym budynku zlokalizowane są poradnie specjalistyczne, do których pacjenci mogą być kierowani,
 • rozwinięta baza diagnostyczna,

Zapraszamy do rejestracji osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie, jak również on-line!

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZA POZ

GABINETY LEKARZY POZ
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 18:00

 • porada lekarska w przychodni

 • porada lekarska w domu pacjenta

 • wizyta patronażowa u noworodka

 • świadczenia w ramach profilaktyki

 • świadczenie w ramach edukacji

 • świadczenia w ramach opieki koordynowanej

 • teleporada

 • wizyta w ramach promocji zdrowia

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ

GABINET ZABIEGOWY (gabinet nr 2)
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę POZ:

 • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów, obwodów ciała

 • pomiary wzrostu i masy ciała oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)

 • EKG

 • oznaczanie stężenia glukozy

 • iniekcje, wlewy kroplowe (tzw. Kroplówki)

 • pielęgnacja ran, usuwanie szwów

 • edukacja zdrowotna

 • badanie ostrości wzroku

 • świadczenia w ramach opieki koordynowanej

PUNKT POBRAŃ (gabinet nr 37a)
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 10:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Punktu Pobrań:

 • pobieranie krwi i innego materiału biologicznego

 • edukacja zdrowotna

PUNKT SZCZEPIEŃ (gabinet nr 15)

czynny: poniedziałek w godzinach: 8:00 – 18:00, środa w godzinach: 8:00 – 12:00, wtorek, czwartek piątek w godzinach: 8:00 – 14:00.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Punktu Szczepień:

 • szczepienia dzieci i dorosłych

 • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, obwodów ciała

 • pomiary wzrostu i masy ciała oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI),
  interpretacja siatek centylowych

 • edukacja zdrowotna

 • badanie ostrości wzroku

 • oznaczanie stężenia glukozy

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ (gabinet nr 2)
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Gabinetu Środowiskowego:

 • wizyta domowa:
  • rozpoznanie środowiska
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowo-rodzinnych
  • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów
  • oznaczanie stężenia glukozy
  • iniekcje, wlewy kroplowe (tzw. Kroplówki)
  • pobieranie krwi i innego materiału biologicznego
  • pielęgnacja ran, zdejmowanie szwów
  • cewnikowanie pęcherza moczowego
  • toaleta dróg oddechowych
  • pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii
  • wlewki doodbytnicze
  • edukacja zdrowotna
  • usprawnianie ruchowe
 • wizyta w ramach programu opieki środowiskowej
 • wizyta patronażowa u niemowlęcia
 • wizyta w ramach profilaktyki
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ POŁOŻNĄ POZ

GABINET POŁOŻONEJ ŚRODOWISKOWEJ
Filia SPZOZ w Tarczynie przy ul. Pocztowej 10/2
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 18:00

 • wizyta w przychodni:
  • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów

  • pomiary wzrostu i masy ciała

  • oznaczanie stężenia glukozy

  • pobieranie krwi

  • iniekcje, wlewy kroplowe (tzw. Kroplówki)
  • pielęgnacja ran

  • wizyta w ramach edukacji przedporodowej i poporodowej

  • edukacja zdrowotna

 • wizyta domowa:
  • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów

  • oznaczanie stężenia glukozy

  • iniekcje, wlewy kroplowe (tzw. Kroplówki)
  • pobieranie krwi

  • pielęgnacja ran

  • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet

  • pielęgnacja po zabiegu operacyjnym położniczo-ginekologicznym, onkologicznym

  • wlewki doodbytnicze

  • wizyta w ramach edukacji przedporodowej i okołoporodowej

  • edukacja zdrowotna

 • wizyta patronażowa u położnicy i noworodka
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

USŁUGI KOMERCYJNE

ZGODNIE Z WYWIESZONYM CENNIKIEM USŁUG

 • wizyty komercyjne

 • badania laboratoryjne

 • zabiegi

 • iniekcje

 • spirometria

 • EKG

 • Holter EKG

 • Holter ciśnieniowy

Cennik dostępny w rejestracji