Medycyna pracy

Zakres badań medycyny pracy:

  • Badania profilaktyczne:
    • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, gry występuja nowe czynniki szkodliwe na danym stanowisku
    • Okresowe - dla osób pracujacych na danym stanowisku, którzy wymagaja uaktualnienia dotychczasowych zaświadczeń
    • Kontrolne - obowiazkowo u pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
  • Wydanie orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych
  • Druki skierowań na badania profilaktyczne dostępne w zakładce dokumenty do pobrania