Transport


Oferujemy przewozy osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, w tym z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu. Przewóz chorego obejmuje pełną i fachową obsługę, opiekę oraz pomoc. Nasza profesjonalna załoga zaopiekuję się Tobą lub Twoim bliskim podczas transportu np. z domu do szpitala lub ze szpitala do domu.

Zakres usług

 • Bezpłatny transport medyczny w ramach POZ (dla Pacjentów, którzy posiadają aktywną deklaracje)

 • Płatny transport medyczny dla osób indywidualnych, którzy nie są objęci opieką w ramach POZ.

Zapewniamy

 • Przewozy do i ze szpitala

 • Przewozy na badania, zabiegi, konsultacje itp.

 • Przewozy na zabiegi rehabilitacyjne

 • Przewozy osób do domów opieki społecznej

 • Transport osób niepełnosprawnych

 • Zniesienie oraz wniesienie osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Dla kogo bezpłatny transport?

 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta.

 • W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 • Kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 • Dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.

 • Kiedy zachodzi konieczność przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala) lub w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.