TELEPORADY

Pacjent ma możliwość uzyskania porady przez telefon.

Nie dotyczy:

  • konsultacji dzieci do lat 6,
  • konsultacji w związku z chorobą przewlekłą w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • konsultacji w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
  • pierwszorazowej wizyty u lekarza pielęgniarki lub położnej

Zapisy odbywają się osobiście w rejestracji ogólnej lub telefonicznie
pod numerem 22 727 70 63 oraz 22 727 70 87 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00.

Teleporady odbywają się w godzinach pracy SPZOZ w Tarczynie: poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00.
Ustalona godzina konsultacji jest orientacyjna – mogą wystąpić opóźnienia.

Lekarz podejmuje trzy próby połączenia w odstępach nie mniejszych niż 5 min.
Jeśli w tym czasie nie uda się uzyskać połączenia pacjent musi ustalić nowy termin teleporady w rejestracji.

Jeżeli w trakcie teleporady nie jest możliwe rozwiązanie problemu zdrowotnego personel medyczny może
w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym skierować Pacjenta na wizytę osobistą
z właściwym personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka, położna).
W tym celu Pacjent ponownie kontaktuje się z rejestracją w celu uzgodnienia daty i godziny osobistej wizyty w przychodni.

Konsultacja telefoniczna realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.