Programy edukacji zdrowotnej

POZ Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tarczynie realizuje następujące programy edukacyjne:

Zapraszamy!

Do programu edukacyjnego kieruje lekarz POZ bądź pacjent zgłasza się osobiście do pielęgniarki POZ w gabinecie nr 2

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji pod numerem:
22 727 70 63, 22 727 70 87 lub osobiście w rejestracji głównej SPZOZ w Tarczynie