Ważne informacje

ZAMAWIANIE RECEPT e-mail: rejestracja@zoztarczyn.pl

(Pacjenci zadeklarowani do POZ SPZOZ w Tarczynie)

  • na zamówieniu oprócz nazw leków i ich dawkowania prosimy umieszczać swoje dane: imię i nazwisko, Pesel oraz aktualny numer telefonu, na który zostanie wysłany kod PIN do e-recepty.
  • czas realizacji zlecenia na e-receptę wynosi 7 dni. Zalecamy odpowiednio wczesne złożenie zamówienia.

 

W sprawie skarg i wniosków przyjmują: 

Dyrektor SPZOZ w Tarczynie Arkadiusz Stępniewski  

  • codziennie w godzinach: 9:30 – 20:30 

(po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie Dyrekcji), 

Kierownik POZ Monika Kumoch 

  • wtorek oraz czwartek w godzinach: 12:00-14:00 

Skargi i wnioski mogą być składane: 

  • pisemnie, 
  • telefonicznie, 
  • ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika w siedzibie
    SPZOZ w Tarczynie,  
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@zoztarczyn.pl 

Protokół wniesienia skargi lub wniosku

PRAWA PACJENTA

Ustawa o prawach pacjenta