Nasze poradnie

  Ośrodek Zdrowia
Tarczyn, ul. Warszawska 42
Filia Pocztowa
Tarczyn, ul. Pocztowa 10/2
Filia Rynek
Tarczyn, ul. Rynek 27
PORADNIA POZ NFZ
PORADNIA ALERGOLOGICZNA NFZ
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ NFZ
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ NFZ
PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH NFZ
PORADNIA DERMATOLOGICZNA NFZ
PORADNIA DIABETOLOGICZNA NFZ
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA NFZ
PORADNIA GENETYCZNA NFZ
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA NFZ
PORADNIA GERIATRYCZNA NFZ
PORADNIA HEMATOLOGICZNA NFZ
PORADNIA KARDIOLOGICZNA NFZ
PORADNIA NEUROLOGICZNA NFZ
PORADNIA OKULISTYCZNA NFZ
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA NFZ
PORADNIA PRELUKSACYJNA NFZ
PORADNIA REHABILITACYJNA NFZ
PORADNIA FIZJOTERAPII NFZ
PORADNIA REUMATOLOGICZNA NFZ
PORADNIA UROLOGICZNA NFZ
PORADNIA STOMATOLOGICZNA NFZ
PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI NFZ
PORADNIA ORTODONTYCZNA NFZ
PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ NFZ
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII NFZ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NFZ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NFZ
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM NFZ
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI NFZ
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA NFZ
OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NFZ
PUNKT POBRAŃ NFZ
PUNKT SZCZEPIEŃ NFZ
PRACOWNIA RTG NFZ
PRACOWNIA USG NFZ NFZ