Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: Usługa utrzymania czystości w obiektach SPZOZ w Tarczynie