Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej