Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie