Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania nr Z-1.2020 pn. Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie