Informacja o wniesieniu protestu dot. warunków konkursu na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej