Informacja o rozstrzygnięciu protestu, Zmiana ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunków konkursu (w tym zmiana terminu składania ofert)