Infokiosk

 Szanowni Państwo,

       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie zaprasza do korzystania  z INFOKIOSKU znajdującego się w budynkach SPZOZ w Tarczynie oraz SPZOZ w Pniewch  w holach głównych na parterze placówki, w pobliżu rejestracji głównej. Jest to urządzenie ogólnodostępne i funkcjonuje jako wolnostojące stanowisko komputerowe.