Rejestracja internetowa

Zapraszamy do korzystania z rejestracji internetowej. W celu uzyskania dostępu, prosimy o zgłoszenie się do rejestracji w SPZOZ w Tarczynie z aktualnym adresem e-mail i dokumentem tożsamości.