Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Wyjaśnienie siwz do przetargu na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej: Wyjaśnienie siwz do przetargu na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Ankieta wstępna przed wizytą w SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej: Ankieta wstępna przed wizytą w SPZOZ w Tarczynie

Zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne

Czytaj więcej: Zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne

Informacja o opłatach za wizyty telemedyczne

Czytaj więcej: Informacja o opłatach za wizyty telemedyczne

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.