Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Punkt kontaktowy dla pracodawców oraz obywateli Ukrainy

 

PUNKT KONTAKTOWY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w siedzibie przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie został uruchomiony

 punkt kontaktowy dla:

- PRACODAWCÓW – chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, uzyskać niezbędne informacje związane z pobytem uchodźców

z Ukrainy na terytorium naszego kraju,

- OBYWATELI UKRAINY – szukających pracy, chcących uzyskać informacje dot. pobytu na terytorium Polski, ubezpieczenia.

 

Osoby zgłaszające się do punktu kontaktowego uzyskają niezbędne informacje dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy podczas ich pobytu na terytorium Polski

 

Dodatkowe  informacje otrzymają Państwo pod numerem 

telefonu 22 48 42 536 lub w PUNKCIE KONTAKTOWYM – pok. nr  4 i 5 tut. Urzędu – ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.