Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Informacja o rozstrzygnięciu protestu, Zmiana ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunków konkursu (w tym zmiana terminu składania ofert)

 

Odpowiedź na protest - link

Zmiana ogłoszenia o konkursie i poszczególnych warunków konkursu (w tym zmiana terminu składania ofert)- link

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.