Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Informacja o wniesieniu protestu dot. warunków konkursu na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

 

 

 

Informacja o wniesieniu protestu dot. warunków konkursu na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

załącznik - link 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.