Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Zmiana ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunkach konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz odpowiedzi na zadane pytania

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42,
05-555 Tarczyn zmienia treść ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunków konkursu w ten sposób, że termin składania ofert wyznacza się na 2 kwietnia 2020r. godz. 12:00, termin otwarcia ofert – 2 kwietnia 2020r., godz. 12:15.

Zmiana ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunków konkursu - zmiana terminu składania ofert - link

 

Odpowiedzi na pytania 30.03.20 -link

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.