Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

 

Tarczyn, dnia 25.03.2020r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42,
05-555 Tarczyn ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Szczegółowe warunki konkursu są załączone do ogłoszenia.

Okres wykonywania świadczeń – 60 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert – 3 kwietnia 2020r. do godz. 12:00 w budynku SPZOZ przy ul. Warszawskiej 44, 05-555 Tarczyn

ogłoszenie o konkursie - link

szczegółowe warunki konkursu -link

formularz ilościowo-cenowy -link

wzór umowy - link

zmiana ogłoszenia o konkursie i szczegółowych warunków konkursu - link

 Odpowiedzi na pytania 30.03.2020 - link

Informacja o wniesieniu protestu dot. warunków konkursu na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

załącznik - link

Zmiana ogłoszenia o konkursie i poszczególnych warunków konkursu (w tym zmiana terminu składania ofert)- link

 Odpowiedź na protest - link

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - link

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.