Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Ogłoszenie o przetargu na dostawę szczepionek

Ogłoszenie o zamówieniu:

Siwz

Wzór umowy 

 

Zestawinie złożonych ofert:

Zestawienie

 

Ogłoszenie o wyborze ofert:

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.