Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Dostawa szczepionek

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 

 

Informacja z otwarcia ofert na dostawę szczepionek

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Siwz

Wzór umowy 

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.