Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - link

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - link

3. Załącznik nr 8 wzór umowy - link

4. Załącznik nr 9 specyfikacja techniczna - link

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.