Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Informatyzacja SPZOZ

 

Sprawna obsługa pacjentów, szybki dostęp do wyników badań oraz efektywniejsza praca placówki to tylko niektóre korzyści płynące z informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 790 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 930 tys. zł.

 

Na początku bieżącego roku dobiega końca kompleksowa informatyzacja placówki. To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia SPZOZ, ale też pacjentów. Do chwili obecnej Centrum Medyczne nie dysponowało nowoczesnym sprzętem komputerowym, ani też systemem informatycznym umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie. Dokumentacja medyczna sporządzana była w formie papierowej, przez co lekarz nie miał możliwości natychmiastowego wglądu do historii pacjenta. Utrudniony był również obieg dokumentacji w samym Centrum Medycznym oraz wymiana informacji z jednostkami współpracującymi.

W ramach projektu została rozbudowana m.in. sieć teleinformatyczna placówki. Został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem medycznym oraz programami do zarządzania częścią medyczną tzw. białą i pozamedyczną tzw. częścią szarą.

  Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów na terenie placówki zastał rozbudowany system monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.                                                 Oprócz tego uruchomione zostały systemy, które pozwolą zminimalizować koszty zużycia energii elektrycznej oraz obniżą koszty ogrzewania, a poprzez montaż agregatu prądotwórczego zostało zapewnione bezpieczeństwo energetyczne placówki.   Ponadto w ramach projektu powstały dwa Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) – w przychodni w Tarczynie oraz w Pniewach.

 

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości publicznych usług medycznych poprzez informatyzację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

Całkowita wartość projektu: 938 736,18zł
Kwota dofinansowania: 797 925,75 zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

 

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.