Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej...

Mobilny Punkt Poboru Krwi - 25.09.20

Czytaj więcej...

Wyjaśnienie siwz do przetargu na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania nr Z-1.2020 pn. Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej...

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.