Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Zabiegi rehabilitacyjne

 • wirówka na k. górne

 • wirówka na k. dolne

 • krioterapia

 • ultradźwięki

 • laser

 • pole magnetyczne

 • solux

 • biotron

 • prądy interferencyjne

 • prądy DD (Bernarda)

 • prądy średniej częstotliwości

 • prądy Tens

 • elektrostymulacja

 • jonoforeza   

 • prąd galwaniczny

 • prądy Traberta

 • prądy Kotz’a

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia indywidualne

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.