Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Przyjmujemy pacjentów na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną  (zdjęcia rtg, usg, tomografia, karty informacyjne z pobytu w szpitalu).

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.