Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

Rehabilitacja

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Fizjoterapia ambulatoryjna

Zabiegi wykonywane w SPZOZ Tarczyn

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.