Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Aktualności

Dostawa elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

28.09.2023

Więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

05.07.2023

Więcej…

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

01.06.2023

Więcej…

Zapraszamy do poradni dermatologicznej i hematologicznej - krótkie kolejki!!!

14.03.2023

Więcej…

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.