Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Podstawowa opieka zdrowotna

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej

Medycyna szkolna

Dlaczego warto być pacjentem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

 - lekarze rodzinni przyjmują w godz. 8.00-19.00,

- w tym samym budynku zlokalizowane są poradnie specjalistyczne, do których pacjenci mogą być kierowani,

- rozwinięta baza diagnostyczna,

- rejestrować można się osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie, jak również on-line

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.