Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Region Śląski:

 

Imielin

Obszar: powiat bieruńsko-lędziński

ul. Michała Drzymały 55, 41-407 Imielin

tel. 32 4944381

 

Tarnowskie Góry

Obszar: powiat tarnogórski

ul. Józefa Karola 41, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 4944027

 

Zabrze

Obszar: Zabrze

ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze

tel. 32 7390188

 

Region Pomorze:

 

Prabuty

Obszar: powiat kwidzyński

ul. W. Jagiełły 25a, 82-550 Prabuty

Tel. 22 1777834

 

Starogard Gdański

Obszar: powiat starogardzki

ul. Gen Józefa Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 22 1777838

 

 

 

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

 

     Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński

     W Tarczyńskim Centrum Medycznym działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

     Zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia. Oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny. 

     Do skutecznego rozwoju i pełnego zdrowia psychicznego dziecko potrzebuje empatycznych, afirmujących i doceniających dorosłych. Wzajemne zrozumienie powstaje w dialogu „od serca do serca”. Czasami pojawiają się w tych relacjach zaburzenia lub problemy, do rozwiązania których potrzebna jest pomoc specjalistów.

     Realizując zintegrowany projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” Tarczyńskie Centrum Medyczne ma na celu pomoc młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, w najbliższym dziecku środowisku, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna. W system pomocy zaangażowani zatem będą również pedagodzy i psycholodzy szkolni, asystenci rodzin w systemie pracy Ośrodków Pomocy Społecznej i inne podmioty służące wsparciem dziecku i rodzinie. W ramach poradni funkcjonować będą zatem wielospecjalistyczne zespoły. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenie.

Region Mazowsze:

 

Przytyk

Obszar: powiat radomski

ul Kościelna 15, 26-650 Podgajek

tel. 22 1777830

 

Pruszków

Obszar: powiat pruszkowski

ul. Główna 104, 05-806 Granica

tel. 22 1777831

 

Grodzisk Mazowiecki

Obszar: powiat grodziski

ul. Żydowska 17/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 1777832

 ul. 3 Maj 49, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 1777833

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

 

 Region Mazowsze

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.