Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. (022) 727 70 63

O nas

Misja SPZOZ Tarczyn
Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych mieszkańcom gminy Tarczyn. Wiąże się to z przyjęciem filozofii wartości zdrowia, zaspakajania potrzeb zdrowotnych pacjentów, jak również dbałość o nowoczesne zaplecze diagnostyczne. 

Trochę historii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowany jest w miejscowości Tarczyn, około 40 km na południe od Warszawy.

Od 1949 roku rozpoczął długoletnią pracę w Tarczynie Edward Majewski - internista i jego zona Czesława Majewska - pediatra. Dr Majewski był kierownikiem Ośrodka Zdrowia  w Tarczynie przez 29 lat do momentu przejscia na emeryturę.

Ośrodek Zdrwia mieścił się początkowo w dwóch pomieszczeniach w budynku przy ulicy Rynek 37 na pierwszym piętrze nad apteką. Jedno z pomieszczeń było zaadaptowane na gabinet lekarski i zabiegowy, w drugim znajdowała się poczekalnia i rejestracja. Dzięki dużemu zaangażowaniu dr Majewskiego wybudowano óśrodek Zdrowia w Tarczynie, który został  oddany do użytku w 1961 roku. Był to piętrowy budynek przy ulicy Warszawskiej. Na pierwszym piętrze była 10 łóżkowa izba porodowa, którą zlikwidowano w 1974 roku.

W latach 1978-1999 kierownikiem zakładu został dr Zygmunt Barecki, który wraz  z zespołem rozszerzał zakres działalności placówki. W tamtym okresie świadczeń medycznych udzielali: internista, ginekolog, pediatra, stomatolog.

Od 1999 roku kierownictwoa w Ośrodku Zdrowia przejął lekarz Maciej Golanek zaczęła dodatkowo funkcjonować poradnia dla kobiet, dla dzieci, gabinet fizykoterapii, laboratorium analityczne, gabinet stomatologiczny oraz gabinet zabiegowy wyposażony w aparat Ekg.

W 2000 r Ośrodek zdrowia został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego dyrektorem został dr n. med. Bohdan Dobrowolski. Pomieszczenia przychodni odbiegały od obowiązujacych standardów i nie zapewniały warunków do świadczenia usług zdrowotnch na wysokim poziomie.

Na wniosek Burmistrza gminy Tarczyn od 01.10.2003roku do chwili obecnej dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest lekarz Arkadiusz Stępniewski. Od tego czasu rozpoczął się intensywny rozwój placówki. Zakupiono aparat Usg, którego koszt został pokryty przez radnych Gminy Tarczyn. Gabinet stomatologiczny został doposażony w radiowizjografię z mozliwością obrazowania zdjęć rtg na monitorze ekranowym. Dzieci z oklicznych miejscowości i nie tylko, uzyskały dostęp do stomatologa ortodonty.

Obecnie
Koncepcję rozbudowy przychodni rozpoczęto opracowywać w 2004 roku. Na koniec 2008 r zlecono wykonanie projektu wraz  z kosztorysem. Rok 2009 to czas opracowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy. Na początku sierpnia 2010 roku po zakończeniu prac budowlano-modernizacyjnych zostało oddane do użytku Tarczyńskie Centrum Medyczne. 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.