Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Medycyna pracy

Zakres badań medycyny pracy

  • Badania profilaktyczne
    • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, gry występuja nowe czynniki szkodliwe na danym stanowisku
    • Okresowe - dla osób pracujacych na danym stanowisku, którzy wymagaja uaktualnienia dotychczasowych zaświadczeń
    • Kontrolne - obowiazkowo u pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
  • Wydanie orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych

Druki skierowań na badania profilaktyczne dostępne w zakładce "Strefa pacjenta"

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.