Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Rejestracja internetowa

Zapraszamy do korzystania z rejestracji internetowej. W celu uzyskania dostępu, prosimy o zgłoszenie się do rejestracji w SPZOZ w Tarczynie z aktualnym adresem e-mail i dokumentem tożsamości.  

Informatyzacja SPZOZ

 

Sprawna obsługa pacjentów, szybki dostęp do wyników badań oraz efektywniejsza praca placówki to tylko niektóre korzyści płynące z informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 790 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 930 tys. zł.

Czytaj więcej: Informatyzacja SPZOZ

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.