Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Dostawa elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

Czytaj więcej: Dostawa elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

Zapraszamy do poradni dermatologicznej i hematologicznej - krótkie kolejki!!!

Czytaj więcej: Zapraszamy do poradni dermatologicznej i hematologicznej - krótkie kolejki!!!

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Czytaj więcej: Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z...

ZAPRASZAMY DO NOWYCH PORADNI W FILII TCM POCZTOWA

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY DO NOWYCH PORADNI W FILII TCM POCZTOWA

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.